Postižení plic vyvolané kokainem

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Kauzální souvislost mezi užitím léčiva a poškozením tělesného orgánu je mnohdy velmi obtížné prokázat. Nepochybně existují případy, kdy je kauzalita provázána s genovým polymorfismem. Příkladem je recentně popsaný případ dvou osob závislých na kokainu, u kterých se objevil flu-like syndrom provázený difuzními infiltráty v plicích. U obou uživatelů byla zjištěna přítomnost polymorfismu cytochromu CYP2C (jeden případ: CYP2C19*1/*2; druhý případ: CYP2C9*1/*3) a heterozygocie pro VKORC1 (podjednotka 1 vitamin K epoxid reduktázového komplexu).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky