Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem ve 3. linii

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ondřej Venclíček
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
MUDr. Petronela Výrostková
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno

Souhrn

Úvod

Erlotinib je selektivní inhibitor tyrosinkinázové domény intracelulární části EGFR (epidermal growth factor receptor – receptor pro epidermální růstový faktor), což je buněčná struktura, jejíž nekontrolovatelná aktivace zvyšuje proliferaci nádorových buněk, inhibuje apoptózu, zvyšuje invazivitu nádoru, aktivuje angiogenezi, zvyšuje schopnost nádoru metastazovat a zvyšuje riziko vzniku rezistence k léčbě – jak chemoterapií, tak radioterapií.1

Erlotinib (obrázek 1) je nízkomolekulární, synteticky připravený anilinochinazolinový derivát,2 silně inhibující intracelulární fosforylaci receptoru HER1/EGF, exprimovaného na povrchu buněk zdravých i nádorových. Mimoto má také účinky antiproliferační.3 Používá se k léčbě NSCLC, je účinný po perorálním podání a užívá se v dávce 150 mg jedenkrát denně ráno nalačno. Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby erlotinibem jsou vyrážka a průjem, které při výrazné manifestaci mohou vést k nutnosti snížení dávky, např. na 150 mg obden.4 Podává se až do průkazu PD či do projevů nepřijatelné toxicity. Mezi pacienty léčenými v České republice musela být léčba pro neúnosnou toxicitu ukončena pouze u 5 % pacientů, u 6 % byla dávka snížena pro vyrážku a u 1 % pro průjem.5 V ČR je používán od roku 2005.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky