Tasonermin jako součást izolované perfuze končetin

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.1
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.2
MUDr. Petr Mitáš
MUDr. Ivana Krajsová, MBA2
Ing. Jiří Trnka, Ph.D.3,†
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.3
MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.††
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Autoři - působiště: II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
1 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
†Oddělení radiační ochrany VFN, Praha
††Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Souhrn

Úvod

Izolovanou perfuzi končetin (ILP – isolated limb perfusion) uvedli do klinické praxe Creech a Krementz v roce 1956 za účelem dosažení vysoké koncentrace chemoterapeutik v končetině postižené neresekovatelným sarkomem měkkých tkání nebo melanomem při minimální toxicitě, vyvolané systémovou chemoterapií.1 Tento způsob léčby umožňuje využití terapeutických účinků hypertermie v ohraničeném kompartmentu končetiny spolu s působením mnohonásobně vyšší koncentrace cytostatika, než by bylo možné v rámci systémové chemoterapie. V průběhu 50leté historie metody byly použity a testovány kombinace chemoterapeutik a dalších látek.2,3,5 Zlatým standardem se stala hypertermická perfuze končetiny s použitím melfalanu (Alkeran), od druhé poloviny 90. let též v kombinaci s tasonerminem (tumor nekrotizující faktor-α-1a).8 Tato kombinace se ukázala jako účinná u senzitivních sarkomů měkkých tkání končetin a v případě tzv. bulky disease u pacientů s maligním melanomem končetiny.10 Přípravek Beromun, obsahující léčivou látku tasonermin, je produkován rekombinantní technologií prostřednictvím bakterií E. coli a patří do skupiny imunostimulancií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky