Tasonermin jako součást izolované perfuze končetin

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.*
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.**
MUDr. Petr Mitáš
MUDr. Ivana Krajsová, MBA**
Ing. Jiří Trnka, Ph.D.***,†
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.***
MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.††
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Autoři - působiště: II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
*Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
**Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
***Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
†Oddělení radiační ochrany VFN, Praha
††Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Souhrn

Úvod

Izolovanou perfuzi končetin (ILP – isolated limb perfusion) uvedli do klinické praxe Creech a Krementz v roce 1956 za účelem dosažení vysoké koncentrace chemoterapeutik v končetině postižené neresekovatelným sarkomem měkkých tkání nebo melanomem při minimální toxicitě, vyvolané systémovou chemoterapií.1 Tento způsob léčby umožňuje využití terapeutických účinků hypertermie v ohraničeném kompartmentu končetiny spolu s působením mnohonásobně vyšší koncentrace cytostatika, než by bylo možné v rámci systémové chemoterapie. V průběhu 50leté historie metody byly použity a testovány kombinace chemoterapeutik a dalších látek.2,3,5 Zlatým standardem se stala hypertermická perfuze končetiny s použitím melfalanu (Alkeran), od druhé poloviny 90. let též v kombinaci s tasonerminem (tumor nekrotizující faktor-α-1a).8 Tato kombinace se ukázala jako účinná u senzitivních sarkomů měkkých tkání končetin a v případě tzv. bulky disease u pacientů s maligním melanomem končetiny.10 Přípravek Beromun, obsahující léčivou látku tasonermin, je produkován rekombinantní technologií prostřednictvím bakterií E. coli a patří do skupiny imunostimulancií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky