Thiotepa

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
MUDr. Andrea Bobeková*
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.*
Autoři - působiště: Farmakologický ústav LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
*Klinika dětské onkologie FN, Brno

Souhrn

Charakteristika

Thiotepa (N, N‘, N‘‘-triethylenethiofosforamid) je alkylační cytostatikum, které patří do skupiny ethylenaminů. Je to bílý krystalický prášek, vysoce lipofilní, nestálý v kyselém prostředí. Molekulární vzorec je C6H12N3PS, molekulární hmotnost je 189,21 g/mol.

Thiotepa je využívána zejména v léčbě hematologických malignit u dospělých i dětských pacientů, a to jako součást vysokodávkovaných chemoterapeutických režimů s následnou autologní nebo allogenní transplantací krvetvorných progenitorových buněk (TKPB). Velmi často je součástí kombinovaných režimů s jinými protinádorovými léčivy. Méně často je využívána i v léčbě některých solidních nádorů u dospělých, jako jsou karcinomy ovaria, nebo v léčbě nádorů CNS u dětí i dospělých.


Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky