Doporučený postup pro léčbu průlomové nádorové bolesti

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obory: Bolest, Onkologie
Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.*
MUDr. Jan Lejčko**
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.***
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
*Centrum pro léčbu a výzkum bolestivých stavů FN Motol, Praha
**Centrum pro léčbu bolesti, FN Plzeň
***Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad

Souhrn

Společné stanovisko Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP

Úvod

Přibližně u dvou třetin pacientů, kteří jsou léčeni pro chronickou nádorovou bolest, dochází i přes pravidelné podávání analgetik k významným výkyvům intenzity bolesti. Pacienti udávají epizody středně silné až silné bolesti, které mohou trvat několik vteřin až několik hodin, mohou být svou lokalizací a charakterem shodné se základní nádorovou bolestí, nebo se od ní odlišují, mohou se objevovat s různou frekvencí v závislosti na specifických faktorech, nebo zcela nepředvídatelně.1 Souhrnným označením pro tuto heterogenní skupinu bolestivých stavů je průlomová bolest (PB). Nejedná se o samostatnou nozologickou jednotku, kterou by bylo možné hodnotit a léčit bez ohledu na širší klinický kontext. PB je nutno vždy hodnotit ve vztahu k základní nádorové bolesti a její léčbě. Je třeba mít na mysli metodologická úskalí měření intenzity bolesti jednoduchými nástroji typu numerické nebo analogové škály. Prožitek bolesti často ovlivňují psychosociální faktory, únava, frustrace, strach, úzkost a změny nálady. PB bývá často příčinou špatné léčebné ovlivnitelnosti chronické nádorové bolesti.2 Přítomnost PB je nepříznivým prognostickým faktorem nádorového onemocnění a má negativní vliv na kvalitu života. Etiopatogeneze, klasifikace a strategie léčby PB jsou v současné době předmětem odborné diskuse,3,4 na základě dostupných klinických dat lze však již dnes formulovat léčebná doporučení.5

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky