Pohled chirurga na současnou léčbu jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a na léčbu těchto nemocných v České republice

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Autoři - působiště: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha

Souhrn

Úvod

Náhled na léčebné možnosti u nemocného s diseminovaným adenokarcinomem kolorekta, který metastazuje především do jater a stává se tak příčinou úmrtí pacienta, se v průběhu posledních tří desetiletí zásadně změnil – od terapeutického pesimismu začátku osmdesátých let minulého století směrem k současnému optimismu. Ten je podložen několika skutečnostmi:

  1. výrazným zlepšením účinnosti systémové protinádorové léčby u diseminovaného kolorektálního karcinomu (CRC – colorectal carcinoma) uplatněním cílené léčby („targeted therapy“);
  2. výrazným pokrokem v možnostech a výsledcích jaterní chirurgie na specializovaných pracovištích;
  3. výrazným přínosem dispenzarizace nemocných s CRC s aktivním vyhledáváním jaterních a mimojaterních metastáz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky