Klodronát: bisfosfonát s nízkou nefrotoxicitou

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.1
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
1 Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Bisfosfonáty jsou účinnými inhibitory osteoklasty zprostředkované resorpce kostní tkáně, které našly své uplatnění u patologických stavů charakterizovaných intenzivní či nevyváženou remodelací skeletu se zvýšenou aktivitou osteoklastů i osteoblastů, což v konečném důsledku vede k masivnímu odbourávání kostní tkáně zprostředkovanému osteoklasty. V běžné klinické praxi jde především o léčbu osteoporózy, kostních metastáz nebo Pagetovy choroby.

Mechanismus účinků bisfosfonátů

Základní vlastností bisfosfonátů je mimořádně vysoká afinita ke kostní tkáni a schopnost následné depozice v kostech v porovnání s ostatními tkáněmi. Z chemického hlediska rozlišujeme zástupce uvedené do klinické praxe dříve, které ve své molekule neobsahují dusík, a bisfosfonáty II. a III. generace, u nichž je tomu naopak. Tato chemická odlišnost je, jak se zdá, klíčová pro odlišný mechanismus účinku a do jisté míry předurčuje i bezpečnostní profil dané léčivé látky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky