Aktuální pohled na léčbu metastatického karcinomu ledviny

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Souhrn

Úvod

Dne 1. 8. 2011 vstoupilo v platnost nové vydání Zásad cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění České onkologické společnosti (ČOS).1 Jeho 16. kapitola je věnována léčbě renálního karcinomu (RCC – renal cell carcinoma).

V posledních pěti letech došlo k dramatickým změnám v léčebných algoritmech metastatického RCC, především díky schválení nových léčivých přípravků cílené antiangiogenní terapie a molekul inhibujících signální intracelulární dráhu mTOR. Všechny tyto změny a nové léčebné postupy se odrazily v doporučení ČOS pro běžnou klinickou praxi a lze je považovat za standardy léčby pacientů s metastatickým RCC, které jsou zcela v souladu s doporučeními evropských odborných společností.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky