Současný stav a perspektivy terapie cílené na kost

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
MUDr. Dagmar Brančíková
Autoři - působiště: Interní hemato-onkologická klinika LF MU, Brno

Souhrn

Úvodem

V roce 2009 vydalo nakladatelství Farmakon Press supplementum Farmakoterapie Bisfosfonáty v léčbě solidních nádorů. V průběhu posledních dvou let bylo dosaženo dalšího výrazného pokroku, takže je účelné přehlédnout současný stav a vývoj problematiky bisfosfonátů.

Diagnóza kostních metastáz je událost s vážnými následky pro pacienta. Bolesti, patologické fraktury, hyperkalcemie nebo míšní komprese vznikající v důsledku kostních metastáz vedou ke zhoršení kvality života a často kratšímu přežití nemocných. Uvedením bisfosfonátů do léčby kostních metastáz se situace výrazně zlepšila – kostní destrukci se daří významně oddálit, a zvyšuje se tak kvalita života nemocných. Výzkum antiresorpčních látek se přitom ne-ustále vyvíjí. Pozornost je zaměřena na výsledky klinických studií hodnotících možný protinádorový účinek bisfosfonátů, zvláště kyseliny zoledronové.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky