Biologická léčba v 1. linii u metastazujícího kolorektálního karcinomu: nákladná, ale účinná?

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA
Autoři - působiště: Emeritní docent 1. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Nádory kolorekta, zahrnující tlusté střevo, esovitou kličku a konečník, pomineme-li skupinu nemelanomových nádorů kůže, jsou druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v České republice, hned za nádory dolních cest dýchacích a plic. V roce 2008 bylo nově diagnostikováno 8 235 případů nádorů kolorekta a v témže roce zemřelo 3 915 pacientů s těmito nádory. Pokud sledujeme vývoj incidence a mortality kolorektálního karcinomu (CRC – colorectal cancer) v období od roku 1998 do roku 2008 (zatím poslední validované výsledky), zjistíme, že incidence těchto nádorů vzrostla o 11,5 % (v průměru o 1,2 % ročně), zatímco úmrtnost se ve stejném období snížila přibližně o 9,3 %. V souvislosti s tím je zajímavé, že podíl pokročilých stadií zůstává dlouhodobě neměnný a v průměru představuje 55 % z celkového počtu nově zachycených nádorů. To znamená, že při stoupající incidenci a neměnném zastoupení stadií III a IV pozvolna stoupá absolutní počet nově zachycených pokročilých stadií CRC. Asi 20 % ze všech nově zachycených nádorů má v době stanovení diagnózy prokazatelné vzdálené metastázy. Údaje z Národního onkologického registru1 jsou dokladem toho, že CRC nadále zůstávají závažným zdravotním i sociálním problémem a velkou výzvou pro lékaře, kteří se na jejich diagnostice a léčbě podílejí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky