Optimální využití lokálních kortikoidů a imunomodulátorů v dlouhodobé léčbě atopické dermatitidy

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Dermatologie
Autoři: MUDr. Nina Benáková
Autoři - působiště: Dermatoalergologická ordinace NZZ, Praha; Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Léčba atopické dermatitidy (AD) je pro pacienta i lékaře náročná – u středně těžké a těžké AD se jedná o výrazně chronické onemocnění, léčebné možnosti jsou omezené, resp. vyvolávajících faktorů je řada. Důsledné dodržování preventivních opatření a pravidelné ošetřování kůže vyžaduje od pacienta značnou dávku disciplíny a vytrvalosti, což dlouhodobě není každý schopen či ochoten dodržovat. Lékař musí při volbě léčby stále vybalancovávat požadavky na účinnost s aspekty bezpečnosti, opakovaně pátrat a s pacientem probírat možné vyvolávající příčiny a hledat rezervy v prevenci i léčbě. To vše je pro obě strany nelehké a často frustrující.

Léčba má být komplexní, diferencovaná (dle fáze, věku, lokalizace), kombinovaná a individualizovaná. Ke komplexní péči a léčbě pro dlouhodobé zvládání AD patří prevence vyvolávajících faktorů, včetně režimových opatření, pravidelná a individualizovaná péče o kůži, snížení mikrobiální kolonizace kůže a sliznic a tlumení zánětu správným používáním lokálních kortikoidů či imunomodulátorů. Předpokladem jsou nejen znalosti, resp. vhodná volba účinných látek a galenických forem, ale i strategie a režimy jejich používání pro dlouhodobé udržení choroby pod kontrolou. Tak lze dosáhnout zlepšení průběhu choroby a kvality života nemocných a částečně i snížení rizika atopického pochodu, tedy rozvoje dalších atopických chorob. Vzhledem ke chronicitě a kolísavému průběhu je třeba samotného pacienta naučit, jak může chorobu v různých fázích onemocnění sám zvládat – tzv. self-management.2,12

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky