Účinnost a snášenlivost micafunginu v empirické terapii invazivních mykotických infekcí u pacientů s hematologickými malignitami

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

U pacientů s hematologickými malignitami, kteří podstupují chemoterapii (CHT) nebo transplantaci krvetvorných kmenových buněk (HSCT), se často objevují invazivní mykotické infekce (IFI), jež mohou být bez adekvátní léčby fatální. Časná diagnóza IFI je poměrně obtížná a výsledky léčby jsou často neuspokojivé, proto se u pacientů se suspektní IFI, především pak s febrilní neutropenií (FN), která neodpovídá na širokospektrá antibiotika, využívá empirická terapie.

Micafungin je echinokandin, jehož mechanismus účinku spočívá v inhibici 1,3-β-D-glukan syntázy, enzymu nezbytného pro syntézu klíčové složky buněčně stěny. Je účinný proti Candida spp. a Aspergillus spp. a v klinických studiích byla prokázána jeho aktivita v léčbě prokázaných IFI. Dosud však bylo známo pouze málo o účinnosti a snášenlivosti micafunginu v terapii suspektních IFI, především FN, u pacientů s hematologickými malignitami.

Komentář ke studii

MUDr. Martina Tošková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky