Palonosetron ve srovnání s ostatními serotoninovými inhibitory v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Nauzea a zvracení navozené chemoterapií (CINV – chemotherapy induced nausea and vomiting) patří mezi poměrně časté komplikace cytostatické léčby. Vedle toho, že snižuje kvalitu života pacientů, může vést též k předčasnému ukončení léčby ze strany pacientů. Rozlišujeme akutní CINV (výskyt do 24 hodin od podání emetogenní léčby), pozdní CINV (výskyt za více než 24 hodin po podání léčby) či anticipační CINV (výskyt před podáním léčby). Výskyt a závažnost CINV závisí především na typu podaného cytostatika, jeho dávce, režimu aplikace a též na individuální vnímavosti každého pacienta.

V prevenci CINV se od začátku 90. let používají serotoninové inhibitory. Jako první byl ve světě registrován ondansetron, poté granisetron, tropisetron, dolasetron a v roce 2003 též palonosetron. Tento lék je schválen v prevenci akutní nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemo-terapie a v prevenci nauzey a zvracení u středně emetogenní chemoterapie nádorů u dospělých. Vyznačuje se mimo jiné delším plazmatickým poločasem ve srovnání s ostatními serotoninovými inhibitory (cca 40 hodin).

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky