Nanočástice s pingyangmycinem u metastáz do mízních uzlin

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Aplikace uhlíkových nanočástic aktivovaných pingyangmycinem (PYM-CH-NP) je nadějným přístupem v selektivní léčbě metastáz do krčních lymfatických uzlin. Ve studii u myší, kterým byly submukózně do dutiny ústní inokulovány metastatické buňky U14 (n = 360), byla zjištěná pozitivita na izotopem značené (125I) nanočástice PYM-CH-NP v regionálních mízních uzlinách oproti pingyangmycinu samotnému významně vyšší ve všech sledovaných intervalech (p < 0,001), zatímco přítomnost v krvi, srdci, slezině, játrech, plicích a ledvinách byla naopak významně nižší (p < 0,001). Uvedené pozorování svědčí pro selektivitu působení podaného léčiva s minimalizací potenciálu vyvolat nežádoucí účinky.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky