Terpinen-4-ol navozuje apoptózu u buněk NSCLC

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Terpinen-4-ol je monoterpen přítomný v olejích řady aromatických rostlin. Z odborného hlediska je u něho diskutován především jeho protinádorový účinek. Ten byl nyní zkoumán na lidských nádorových buňkách malobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Zde v závislosti na dávce působil cytotoxicky, přičemž na základě měření hladin nejrůznějších působků, jako jsou kaspáza-9, kaspáza-3, poly(ADP ribóza) polymeráza či mitochondriální membránový protein, lze usuzovat na aktivaci mitochondriální apoptotické cesty. Přidání terpinen-4-olu rovněž vedlo ke zvýšení hladiny p53 v buněčných liniích A549 a CL1-0.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky