Peptoidy: budoucnost farmacie?

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Peptoidy jsou peptidům podobné oligomery, původně objevené již počátkem 90. let. Zatímco peptidy jsou dnes běžně využívány v nejrůznějších terapeutických indikacích, peptidům podobné molekuly mají nevýhodu v riziku agregace či v rychlé degradaci záhy po podání. Peptoidy sestávají z peptidové páteře (do 50 aminokyselin) a N-substituovaných glycinů na bočních řetězcích, což zajišťuje prakticky kompletní odolnost vůči proteázám. Jeví se proto jako nadějní kandidáti pro terapeutické či diagnostické využití. Nejdále je jejich výzkum u stavů, kdy je zapotřebí aplikace surfaktantu, avšak v pokročilých fázích výzkumu se s nimi setkáváme i jako s antibiotiky či protinádorovou léčbou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky