Interakce warfarinu s brusinkami

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Hematologie, Urologie

Souhrn

Warfarin je stále nejužívanějším nepřímým antikoagulanciem. V publikované literatuře lze nalézt zprávy o možném potencujícím vlivu brusinek na jeho účinek, ovšem výsledky klinických studií zaměřených na tuto interakci vycházejí negativně. Nyní však byla v časopise The Annals of Pharmacotherapy publikována kazuistika popisující případ 46leté ženy léčené warfarinem v týdenní dávce 56 mg. Hodnota INR se u ní při kontrolních měřeních pohybovala v rozmezí 1,6–2,2. Při dvoudenním užívání brusinek se INR zvýšil až na 4,6 a po ukončení konzumace brusinkového džusu po dvou týdnech opět klesl k hodnotě 2,3 a během následujících 3 měsíců se již pohyboval v rozmezí 1,4–2,5. Při následné opětovné konzumaci brusinkového džusu po 3–4 dny INR vzrostl dokonce na hodnotu 6,5.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky