Zvýšený apoptotický účinek lonidaminu v kombinaci s oxidem arsenitým

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Lonidamin je bezpečná a klinicky využívaná látka (v ČR není v současné době registrován), ovšem jeho účinnost je při využití v monoterapii obecně poměrně nízká. Nyní se však ukazuje, že jeho proapoptotický účinek může být potencován současným podáním oxidu arsenitého (As2O3), což se prokazuje nejen v liniích buněk HL-60, ale i v dalších liniích lidských leukemických buněk. Autoři navíc zdůrazňují jeho nízkou toxicitu na periferní nádorově nezměněné lymfocyty. Popisovaná indukce apoptózy je dána navozením mitochondriální dysfunkce, čemuž nasvědčuje zvýšení mitochondriální permeability a dále aktivace vnitřní apoptotické cesty – down-regulace MCL-1 a Bcl-X(L), translokace Bax do mitochondrií, uvolnění cytochromu c a Omi/HtrA2 do cytosolu apod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky