Azacitidin po transplantaci hematopoetických kmenových buněk: studie RELAZA

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Azacitidin, přirozený analog cytidinu, byl v rámci studie RELAZA podáván v léčbě minimálního reziduálního onemocnění (hodnoceno jako přítomnost CD34+ buněk) myelodysplastického syndromu nebo akutní myeloidní leukemie po allogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk. S mediánem sledování 169 dnů po provedené transplantaci byl u 20 z 59 nemocných pozorován významný pokles CD34+ buněk (< 80 %), přičemž u těchto pacientů bylo dosaženo kompletní hematologické remise. Autoři studie považují takovéto preemptivní podání azacitidinu za bezpečné a současně je označují za schopné podstatně oddálit hematologický relaps nebo mu zcela zabránit.

   

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky