Mutace EGFR a účinnost docetaxelu u karcinomu plic

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V recentních studiích byla u pacientů s karcinomem plic s mutací EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru) zjištěna lepší prognóza, jestliže byli léčeni EGFR-tyrosinkinázovým inhibitorem gefitinibem, než při léčbě cytostatiky. Karcinom plic s mutacemi EGFR je vysoce senzitivní právě k těmto inhibitorům. Přítomnost mutací přitom může posloužit i jako prognostický ukazatel účinnosti cytostatik. V nedávné studii byly mutace EGFR zjištěny ve 14 odebraných bioptických vzorcích z celkového počtu 46. Inhibiční účinek cisplatiny u karcinomu s mutací EGFR činil 34,8 ± 15,5 %, což bylo signifikantně méně (p = 0,0153) než v případě nemutované formy, u které účinek dosahoval 46,6 ± 14,0 %. Obdobný závěr se týkal i docetaxelu, a sice 18,8 ± 13,4 % vs. 35,4 ± 19,1 % (p = 0,0051). Významný rozdíl však nebyl pozorován v případě podání gemcitabinu ani vinorelbinu.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky