Opakovaná léčba erlotinibem u NSCLC

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Inhibitory tyrosinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), jmenovitě erlotinib, jsou schváleny pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Užití erlotinibu bylo v červenci tohoto roku rozhodnutím Evropské lékové agentury (EMA) schváleno pro podání v 1. linii u nemocných s  lokálně progredující či metastazující formou NSCLC. I přes nesporně příznivé výsledky při jeho užívání se však u mnohých pacientů setkáváme s relapsem a další podání erlotinibu dosud bylo možné např. až po další chemoterapii. Nově se však ukazuje, že léčbu erlotinibem lze opět zahájit pouze po kratším přerušení jeho užívání. Vyplývá to ze studie se 14 nemocnými, v níž medián od přerušení léčby do druhé epizody činil 9,5 měsíce. Opětovné nasazení erlotinibu vedlo ve 36 % k částečné odpovědi a u 50 % osob bylo dosaženo stabilizace onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky