Antivirová aktivita proteasomového inhibitoru VL-01

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

O využití inhibitorů proteasomu nejčastěji slýcháme v souvislosti s léčbou mnohočetného myelomu. Aktuálně však byl hodnocen vliv inhibitoru VL-01 na počet replikací viru chřipky v buňkách plicního adenokarcinomu. Při testování in vivo (myši BALB/c) nebylo jeho podání ve formě aerosolu provázeno žádnými nežádoucími účinky, přičemž zaznamenán byl významný pokles virových částic v plicní tkáni společně s výrazně delším přežitím při podání dokonce 5násobku minimální letální dávky influenzaviru A (A/Puerto Rico/8/34 (H1N1)). Užití VL-01 vedlo též k poklesu tvorby IL-1-α, IL-1-β, IL-6, TNF-α a řady dalších cytokinů a chemokinů

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky