Chondroprotektiva v prevenci karcinomu plic – studie VITAL

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Zánětlivá reakce hraje patrně velmi důležitou roli v rozvoji karcinomu plic. Epidemiologické studie dokonce poukazují na nepřímý vztah mezi jejím výskytem a užíváním nesteroidních antiflogistik. Totéž se v minulosti prokázalo rovněž u chondroprotektiv, glukosaminu a chondroitin sulfátu, které se také mimo jiné vyznačují protizánětlivými vlastnostmi. Nyní bylo zjišťováno, zda je tato souvislost skutečně kauzální, a sice na vzorku 76 904 osob ve věku 50–76 let, které chondroprotektiva užívaly po dobu nejméně 10 let. Zatímco u chondroitin sulfátu se tuto souvislost prokázat nepodařilo, u glukosaminu byl skutečně zjištěn nižší výskyt karcinomu – HR: 0,77 (95% CI: 0,56–1,07; p = 0,04) – a autoři o něm v závěru hovoří jako o možné chemoprevenci karcinomu plic, ovšem volají po ověření tohoto účinku v dalších studiích.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky