Alemtuzumab po transplantaci plic

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V jednom z posledních čísel časopisu Transplantation Proceedings byla zveřejněna kazuistika 44leté ženy, která podstoupila transplantaci levé plíce, postižené těžkým emfyzémem vzniklým na podkladě deficience α-1 antitrypsinu. Jako imunosupresiva byly podávány cyklosporin, azathioprin a prednisolon. Při standardně provedené biopsii plic po 4 měsících byl prokázán nespecifický a difuzně probíhající intersticiální zánět s fibrózou alveolárních sept – byla zjištěna akutní rejekce, která se v průběhu následujících dvou týdnů zhoršovala i navzdory podávání vysokých dávek kortikosteroidů, změně kalcineurinového blokátoru a plazmaferéze. Alemtuzumab podaný v jednorázové dávce 10 mg i. v. však vedl k výraznému zlepšení klinického stavu. Stav pacientky se následně stabilizoval a byla převedena do ambulantního ošetřování. Autoři dále popisují ještě další tři obdobné případy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky