Konsolidační léčba ambulantně léčených pacientů s akutní myeloidní leukemií clofarabinem

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Konsolidační léčba akutní myeloidní leukemie (AML) clofarabinem u ambulantních nemocných ve věku nad 60 let je nejen účinná, ale též dobře snášená, podobně jako léčba nemocniční, a skýtá potenciál ke zlepšení kvality života. K tomuto závěru dospěli autoři recentně publikované studie provedené u dosud neléčených nemocných s AML. Clofarabin byl ambulantně podáván 35 nemocným (celkem 72 cyklů), přičemž v 81 % se jednalo o konsolidační léčbu. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly nevolnost, zvracení, průjem, febrilní neutropenie, otoky, hypokalemie a pneumonie. V závažnosti se však nikterak nelišily od účinků zaznamenaných u nemocných za hospitalizace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky