Antagonisté inhibitorů apoptózy v léčbě NSCLC

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Antagonisté inhibitorů apoptózy (IAP), mezi které patří např. látka dosud uváděná pod kódovým označením BV6 (inhibitor cIAP1 a XIAP), mohou pomoci k obnovení účinku již selhávající léčby v případě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Účinek přitom úzce koreluje s velikostí podané dávky a ve studii in vitro tato látka signifikantně zvyšovala senzitizaci buněčných nádorových linií HCC193 a H460 k ozáření, přičemž linie HCC193 byla k podání vnímavější. Mezi oběma buněčnými liniemi byla odlišnost i ve smyslu stimulace vnější, respektive vnitřní apoptotické cesty. Do budoucna by se tak jistě mohlo jednat o účinný přístup k léčbě onkologicky nemocných, zejména v případě selhávající léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky