Vinorelbin ve formě liposomů

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Využití adjustace léčivých látek do liposomů nabízí jednak vyšší specificitu účinku, a současně i vyšší bezpečnost. Ne v každém případě je však takový postup technologicky možný, nebo je přinejmenším velmi složitý. Příkladem je cytostatikum vinorelbin. S cílem zvýšit jeho retenci v liposomálním obalu byl vytvořen jeho komplex s 5-sulfosalicylátem (5ssa). Vzniklé částice měly in vitro poločas uvolnění přibližně 12,5 hodiny. Biologický poločas u zdravých myší dokonce činil 13 hodin. Zlepšení setrvání v organismu koreluje i se zesíleným protinádorovým účinkem, který byl ve studii s nádorovými buněčnými liniemi výraznější než při vy-užití liposomů se salicylátem (p < 0,05).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky