Vliv tiotropia na mortalitu a výskyt exacerbací u CHOPN

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Tiotropium významně zlepšuje plicní funkce a kvalitu života, omezuje výskyt exacerbací a snižuje mortalitu u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Otázkou však zůstává jeho přínos v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy (ICS) a dlouhodobě působícími β2-agonisty (LABA). V rámci retrospektivní analýzy NHS databáze nemocných s CHOPN, kteří byli léčeni touto trojkombinací (n = 1 857) nebo pouze kombinací ICS + LABA, činila průměrná doba sledování 4,65 roku. Adjustované riziko celkové mortality (HR) pro trojkombinaci vs. dvojkombinaci činilo 0,65 (95% CI: 0,57–0,75; p < 0,001). Ve prospěch trojkombinace svědčil též ukazatel přijetí k hospitalizaci – HR: 0,85 (95% CI: 0,73–0,99; p = 0,04) – či potřeba vyšší dávky kortikosteroidů – HR: 0,71 (95% CI: 0,63–0,80; p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky