Doxazosin GITS v léčbě nykturie u mužů s benigní hyperplazií prostaty

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie

Souhrn

S cílem ověření účinku doxazosinu GITS (gastrointestinální terapeutický systém) v dávce 4 mg u mužů trpících symptomy dolních cest močových (LUTS – lower urinary tract symptoms) zapříčiněnými benigní hyperplazií prostaty byla provedena prospektivní multicentrická randomizovaná otevřená klinická studie, v rámci které byl mužům ve věku 50–84 let (n = 200) podáván právě doxazosin GITS, nebo tamsulosin v denní dávce 0,2 mg, obojí po dobu 8 týdnů. Nykturie byla hodnocena v rámci skóre IPPS (International Prostate Symptom Score) (otázka č. 7); současně byli nemocní dotazováni na kvalitu spánku. Studii dokončilo 189 nemocných. Pokles nykturie byl oproti výchozímu stavu překvapivě výraznější u nespecificky působícího doxazosinu GITS, a to jak při hodnocení mikčního objemového diagramu (FVC – frequency-volume chart) – 1,7 vs. 1,3 ve 4. týdnu a 2,1 vs. 1,7 v 8. týdnu (v obou případech p = 0,001) –, tak i při hodnocení dotazu č. 7 ve skóre IPSS – 1,5 vs. 1,1 ve 4. týdnu (p = 0,001) a 2,0 vs. 1,6 v 8. týdnu (p < 0,001). Signifikantně více nemocných, kteří popisovali zlepšení kvality spánku, bylo léčeno doxazosinem GITS – 43,6 % vs. 27,4 % ve 4. tý-dnu (p = 0,020), respektive 81,9 % vs. 67,4 % v 8. týdnu (p = 0,022); obdobné zjištění se týkalo i zlepšené kvality života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky