Vliv praziquantelu na tvorbu plicních granulomů u schistozomiázy

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Schistozomiáza vyvolaná Schistosoma japonicum je především v rozvojových zemích stále velmi aktuálním medicínským problémem. Vajíčka schistosomy vylučují do svého okolí solubilní antigen, který je odpovědný za spuštění tvorby granulomu. Zabrání-li se tomuto procesu, lze předpokládat i významné snížení klinických projevů onemocnění. V léčbě již dospělých forem je využíván především praziquantel, nicméně dosud nebylo známo, zda je schopen potlačit i tvorbu plicních granulomů. V animálním modelu se nyní podařilo prokázat, že oproti neléčeným kontrolám je jeho aplikace provázena výrazným snížením intenzity zánětlivé reakce (nižší počet neutrofilních granulocytů, makrofágů a eosinofilů) společně s menší proliferací fibroblastů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky