Asterosaponin 1: budoucnost u karcinomu plic?

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Asterosaponin 1 je nová cytostaticky působící látka, získaná z těl mořských hvězdic. Aktuálně byl hodnocen jeho antiproliferační a proapoptotický účinek u buněk lidského karcinomu plic A549. Antiproliferační účinek asterosaponinu 1 zde byl na dávce závislý a cytostatický účinek byl dán stimulací apoptózy. Vedl k rozšíření endoplazmatického retikula, zvýšení intracytoplazmatické koncentrace kalcia a ke zvýšené expresi chaperonů GRP78 a GRP94. Dále zvyšoval expresi a aktivitu CHOP, kaspázy-4 a kinázy JNK, tj. tří klíčových molekul pro tuto apoptotickou cestu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky