Léčba bolesti u karcinomu plic

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Bolest, Onkologie

Souhrn

S bolestí se setkáváme přibližně u 74 % pacientů s pokročilým karcinomem plic, přičemž až 82 % z nich popisuje stávající tlumení bolesti jako nedostatečné. Léčba nádorové bolesti, včetně bolesti vyvolané nádorem plic, vychází dle Světové zdravotnické organizace z tzv. žebříčku analgetik. Zde je prvním stupněm využití nesteroidních antiflogistik u mírné bolesti, ve druhém stupni se přidávají slabé opioidy u středně silné bolesti a u nejtěžší bolesti figurují silné opioidy. Na všech úrovních se přitom mohou uplatňovat též koanalgetika. U obtížně zvladatelné bolesti se využívají rovněž intervenční procedury, jakými jsou nervové blokády či chirurgické výkony. Nezastupitelnou roli u karcinomu plic sehrává i chemoterapie a radiační léčba.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky