Inhalační podání carboplatiny u nemocných s NSCLC

Číslo: 5 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Využití inhalačního podání cytostatik je ve fázi klinického výzkumu léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). V nedávné studii bylo 60 pacientů s tímto onemocněním randomizováno do tří skupin (kontroly, carboplatina i. v. a carboplatina inhalačně). Všichni byli současně léčeni docetaxelem. Inhalačně podaná carboplatina byla srovnatelně účinná jako při intravenózní aplikaci, přičemž bylo u nemocných možné pozorovat signifikantní prodloužení celkového přežití. V případě inhalace však byl v 6. měsíci od zahájení kúry oproti výchozím hodnotám jako v jediné skupině pozorován pokles FEV1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky