Tiaprid v léčbě pooperačního deliria

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Psychiatrie
Autoři: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Autoři - působiště: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod

V tomto kazuistickém sdělení popisujeme případ nemocné, u které se po operaci pro zlomeninu po pádu rozvinul delirantní stav. Tento stav byl účinně řešen pomocí tiapridu, aplikovaného zprvu parenterálně, následně perorálně. 

Popis případu

Pacientkou je 77letá žena s ICHS a arteriální hypertenzí kontrolovanou léčbou; před 5 lety prodělala infarkt myokardu, trpí depresivním syndromem a má osteoartrózu. Od smrti manžela před 5 měsíci žije sama, vcelku byla soběstačná, pro osteoartrózu používala při chůzi hůl, doma oporu o nábytek. Využívala pečovatelskou službu – donášku obědů a nákupy. Z bytu vycházela velmi omezeně, pouze k praktickému lékaři. Ztratila zájem o domácí práce a koníčky (křížovky, televize), udává také ztrátu chuti k jídlu – přinesené obědy snědla jen zpoloviny, zhubla, cítí se unavená, nevýkonná. Zhoršila se jí chůze, má obavy z budoucnosti. Po měsíčním užívání citalopramu se cítí o něco lépe.

Pacientka v den přijetí ráno při chůzi na WC upadla a nebyla schopna vstát, nedokázala přivolat pomoc. Ležela asi 4 hodiny na zemi, než ji našla pečovatelská služba, když jí přinesla oběd. Žena byla přijata na chirurgickou kliniku, kde jí byla diagnostikována pertrochanterická fraktura l. sin., jež byla řešena operačně. 6. den po operaci byla pacientka přeložena na geriatrickou kliniku k další rehabilitaci. Dle překladové zprávy byly operační výkon i pooperační průběh bez komplikací, odhadovaná krevní ztráta činila 300 ml, operační rána se hojila per primam. V ošetřovatelské zprávě byla uvedena zmatenost a dezorientace. Nemocné byl zaveden permanentní močový katetr.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky