Paliperidon palmitát – dlouhodobě působící injekční antipsychotikum

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubriky: Nová léčiva / Nové indikace, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Psychiatrie
Autoři: Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Autoři - působiště: Centrum neuropsychiatrických studií, Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: paliperidon palmitát, schizofrenie, antipsychotika, dlouhodobě působící injekce
Citace: 1 Mohr P, Volavka J. Adherence a depotní antipsychotika v léčbě schizofrenie. Psychiatrie 2011
15:105–13. 2 Hoy SM, Scott LJ, Keating GM. Intramuscular paliperidone palmitate. CNS Drugs 2010
24:227–44. 3 Švestka J. Paliperidon palmitát – dlouhodobě působící antipsychotikum 2. generace s novou nanotechnologií. Psychiatrie 2011, in press. 4 European Medicines Agency (EMA). Assessment report – Xeplion. Procedure No. EMEA/H/C/2105, 2011, Doc. Ref.: EMA/60983/2011 www.ema.europa.eu (Accessed 6/11/2011) 5 Xeplion: Summary of Product Characteristics, last updated on the eMC: 26/10/2011. http://www.medicines.org.uk/ (Accessed 6/11/2011) 6 Kramer M, Litman R, Hough D, et al. Paliperidone palmitate, a potential long-acting treatment for patients with schizophrenia. Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety study. Int J Neuropsychopharmacology 2010
13:635–47. 7 Gopal S, Hough DW, Xu H, et al. Efficacy and safety of paliperidone palmitate in adult patients with acutely symptomatic schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-response study. Int Clin Psychopharmacology 2010
25:247–56. 8 Nasrallah HA, Gopal S, Gassmann-Mayer C, et al. A controlled, evidence-based trial of paliperidone palmitate, a long-acting injectable antipsychotic, in schizophrenia. Neuropsychopharmacology 2010
35:2072–82. 9 Pandina GJ, Lindenmayer J-P, Lull J, et al. A randomized, placebo-controlled study to assess the efficacy and safety of 3 doses of paliperidone palmitate in adults with acutely exacerbated schizophrenia. J Clin Psychopharmacol 2010
30:235–44. 10 Hough D, Gopal S, Vijapurkar U, et al. Paliperidone palmitate maintenance treatment in delaying the time-to-relapse in patients with schizophrenia: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Schizophrenia Res 2010
116:107–17. 11 Gopal S, Vijapurkar U, Lim P, et al. A 52-week open-label study of the safety and tolerability of paliperidone palmitate in patients with schizophrenia. J Psychopharmacology 2011
25:685–97. 12 Pandina G, Lane R, Gopal S, et al. A double-blind study of paliperidone palmitate and risperidone long-acting injectable in adults with schizophrenia. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 2011
35:218–26. 13 Li H, Rui Q, Ning X, et al. A comparative study of paliperidone palmitate and risperidone long-acting injectable therapy in schizophrenia. Progr Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 2011
35:1002–8. 14 Fleischhacker W, Gopal S, Lane R, et al. A randomized trial of paliperidone palmitate and risperidone long-acting injectable in schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacology 2011
doi:10.1017/S1461145711001076. 15 Alphs L, Gopal S, Karcher K, et al. Are the long-acting intramuscular formulations of risperidone or paliperidone palmitate associated with post-injection delirium/sedation syndrome? An assessment of safety databases. Curr Drug Saf 2011
6:43–5. 16 Gopal S, Gassmann-Mayer C, Palumbo J, et al. Practical guidance for dosing and switching paliperidone palmitate treatment in patients with schizophrenia. Curr Med Res Opinion 2010
26:377–87. 17 Samtani MN, Gopal S, Gassmann-Mayer C, et al. Dosing and switching strategies for paliperidone palmitate: based on population pharmacokinetic modelling and clinical trial data. CNS Drugs 2011
25:829–45.

Souhrn

Paliperidon palmitát (PP) je nové dlouhodobě působící injekční antipsychotikum schválené k udržovací léčbě schizofrenie. Paliperidon je aktivní metabolit risperidonu, primárně antagonista dopaminových D2-receptorů a serotoninových 5-HT2A-receptorů. PP je palmitátový ester paliperidonu využívající technologii nanokrystalů. Klinická účinnost 25–150 mg PP byla testována ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích akutní účinnosti, ve studii udržovací terapie prevence relapsu schizofrenie a ve dvou studiích non-inferiority vůči risperidonu mikrosférám. PP byl účinnější než placebo jak v krátkodobé, tak v udržovací léčbě a při zahajovací aplikaci do deltového svalu prokázal účinnost srovnatelnou s dlouhodobými injekcemi risperidonu. Ve studiích byl dobře snášen a profil nežádoucích účinků i jejich frekvence a závažnost odpovídaly perorálnímu paliperidonu. Nejčastěji byly udávány akatizie, závratě, extrapyramidový syndrom, reakce v místě vpichu a ospalost. PP má rozdílnou farmakokinetiku po aplikaci do svalu deltového (vyšší koncentrace) nebo gluteálního (nižší koncentrace). Výhodami PP jsou možnost zahájit terapii vyšší iniciální dávkou, léčba bez potřeby dodatečné suplementace perorálními antipsychotiky a možnost aplikace injekce jednou měsíčně. 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky