Farmakoterapie neuropatické bolesti – současná doporučení

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Bolest, Neurologie
Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Autoři - působiště: Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: neuropatická bolest, farmakoterapie, doporučené postupy
Citace: 1 Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, et al. Neuropathic pain: redefinition and a grading system for clinical and research purposes. Neurology 2008;70:1630–5. 2 Bouhassira D, Lantéri-Minet M, Attal N, et al. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population. Pain 2008;136:380–7. 3 Dieleman JP, Kerklaan J, Huygen FJPM, et al. Incidence rates and treatment of neuropathic pain conditions in the general population. Pain 2008;137:681–8. 4 Smith BH, Torrance N. Epidemiology of neuropathic pain. Pain Management 2011;1:87–96. 5 Cruccu G, Sommer C, Anand P, et al. EFNS guidelines on neuropathic pain assessment: revised 2009. Eur J Neurol 2010;17:1010–8. 6 Bril V, England J, Franklin GM, et al. Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic neuropathy. Neurology 2011;76:1758–65 (Muscle Nerve 2011;6:910–7). 7 Tesfaye S, Vileikyte L, Rayman G, et al. Painful diabetic peripheral neuropathy: consensus recommendations on diagnosis, assessment and management. Diabetes Metab Res Rev 2011;27;629–38. 8 Pluijms W, Huygen F, Cheng J, et al. Evidence-based interventional pain medicine according to clinical diagnoses. 18. Painful diabetic polyneuropathy. Pain Pract 2011;11:191–8. 9 Urch CE, Dickenson AH. Neuropathic pain in cancer. Eur J Cancer 2008;44:1091–6. 10 Mercadante S, Gebbia V, David F, et al. Tools for identifying cancer pain of predominantly neuropathic origin and opioid responsiveness in cancer patients. J Pain 2009;10:594–600. 11 Lema MJ, Foley KM, Hausheer FH. Types and epidemiology of cancer-related neuropathic pain: the intersection of cancer pain and neuropathic pain. Oncologist 2010;15(Suppl 2):3–8 12 Fainsinger RL, Nekolaichuk C, Lawlor P. An international multicentre validation study of a pain classification system for cancer patients. Eur J Cancer 2010;46:2896–904. 13 Blumenthal DT. Assessment of neuropathic pain in cancer patients. Curr Pain Headache R 2009;13:282–7. 14 Paredes MLG, González FM, Prado PM. First evidence of oncologic neuropathic pain prevalence after screening 8615 cancer patients. Results of the On study. Ann Oncol 2011;22:924–30. 15 Cleeland CS, Farrar JT, Hausheer FH. Assessment of cancer-related neuropathy and neuropathic pain. Oncologist 2010; 15(Suppl 2):13–8. 16 Attal N, Cruccu G, Haanpää M, et al. EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol 2006;13:1153–69. 17 Attal N, Cruccu G, Baron R, et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol 2010;17:1113–23. 18 Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja M, et al. Pharmacologic management of neuropathic pain: Evidence-based recommendations. Pain 2007;132:237–51. 19 Finnerup NB, Sindrup SH, Jensen TS. The evidence for pharmacological treatment of neuropathic pain. Pain 2010; 150:573–81. 20 Bednařík J, Ambler Z, Opavský J, et al. Standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Dostupné na: http://www.czech-neuro.cz/att/s/o/9/phpso9CRP.pdf nebo http://www.nrc.cz/files/NPBOL_VO-0-03.pdf 21 Baron R, Mayoral V, Leijon G, et al. Efficacy and safety of 5% lidocaine (lignocaine) medicated plaster in comparison with pregabalin in patients with postherpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy. Clin Drug Invest 2009;29:231–41. 22 Rehm S, Binder A, Baron R. Post-herpetic neuralgia: 5% lidocaine medicated plaster, pregabalin, or a combination of both? A randomized, open, clinical effectiveness study. Curr Med Res Opin 2010;26:1607–19. 23 Backonja M, Wallace MS, Blonsky ER, et al. NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomised, double-blind study. Lancet Neurol 2008;7:1106–12. 24 Laird B, Colvin L, Fallon M. Management of Cancer Pain: Basic principles and neuropathic cancer pain. Eur J Cancer 2008; 44:1078–82. 25 Sláma O, Vorlíček J. Nádorová bolest a možnosti její léčby. Urol List 2007;5:14–20. 26 Vadalouca A, Raptis E, Moka E, et al. Pharmacological treatment of neuropathic cancer pain: A comprehensive review of the current literature. Pain Pract 2011 Jul 29. doi: 10.1111/j.1533-2500.2011.00485.x. [Epub ahead of print]

Souhrn

Neuropatická bolest vzniká jako důsledek poškození nebo onemocnění somatosenzitivního nervového systému v periferní i centrální oblasti. Jedná se o heterogenní skupinu nemocí a lézí, které vyvolávají různé syndromy charakterizované bolestí. Farmakoterapie představuje nejvýznamnější možnost léčby chronické neuropatické bolesti. Řada doporučených postupů byla vypracována na základě publikovaných metaanalýz a doporučení byla prezentována na základě množství a síly důkazů, stupně účinnosti a bezpečnosti. V 1. linii léčby jsou doporučována tricyklická antidepresiva, gabapentin, pregabalin a lokální lidokain, u bolestivé diabetické neuropatie i selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Opioidy a tramadol se obecně doporučují jako 2. linie léčby. Bolest je častým projevem u onkologických nemocných a může mít nociceptivní i neuropatickou komponentu. V práci jsou uvedena současná doporučení pro farmakologickou léčbu neuropatické bolesti.

Literatura

1
Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, et al. Neuropathic pain: redefinition and a grading system for clinical and research purposes. Neurology 2008;70:1630–5.
2
Bouhassira D, Lantéri-Minet M, Attal N, et al. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population. Pain 2008;136:380–7.
3
Dieleman JP, Kerklaan J, Huygen FJPM, et al. Incidence rates and treatment of neuropathic pain conditions in the general population. Pain 2008;137:681–8.
4
Smith BH, Torrance N. Epidemiology of neuropathic pain. Pain Management 2011;1:87–96.
5
Cruccu G, Sommer C, Anand P, et al. EFNS guidelines on neuropathic pain assessment: revised 2009. Eur J Neurol 2010;17:1010–8.
6
Bril V, England J, Franklin GM, et al. Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic neuropathy. Neurology 2011;76:1758–65 (Muscle Nerve 2011;6:910–7).
7
Tesfaye S, Vileikyte L, Rayman G, et al. Painful diabetic peripheral neuropathy: consensus recommendations on diagnosis, assessment and management. Diabetes Metab Res Rev 2011;27;629–38.
8
Pluijms W, Huygen F, Cheng J, et al. Evidence-based interventional pain medicine according to clinical diagnoses. 18. Painful diabetic polyneuropathy. Pain Pract 2011;11:191–8.
9
Urch CE, Dickenson AH. Neuropathic pain in cancer. Eur J Cancer 2008;44:1091–6.
10
Mercadante S, Gebbia V, David F, et al. Tools for identifying cancer pain of predominantly neuropathic origin and opioid responsiveness in cancer patients. J Pain 2009;10:594–600.
11
Lema MJ, Foley KM, Hausheer FH. Types and epidemiology of cancer-related neuropathic pain: the intersection of cancer pain and neuropathic pain. Oncologist 2010;15(Suppl 2):3–8
12
Fainsinger RL, Nekolaichuk C, Lawlor P. An international multicentre validation study of a pain classification system for cancer patients. Eur J Cancer 2010;46:2896–904.
13
Blumenthal DT. Assessment of neuropathic pain in cancer patients. Curr Pain Headache R 2009;13:282–7.
14
Paredes MLG, González FM, Prado PM. First evidence of oncologic neuropathic pain prevalence after screening 8615 cancer patients. Results of the On study. Ann Oncol 2011;22:924–30.
15
Cleeland CS, Farrar JT, Hausheer FH. Assessment of cancer-related neuropathy and neuropathic pain. Oncologist 2010; 15(Suppl 2):13–8.
16
Attal N, Cruccu G, Haanpää M, et al. EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol 2006;13:1153–69.
17
Attal N, Cruccu G, Baron R, et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol 2010;17:1113–23.
18
Dworkin RH, O’Connor AB, Backonja M, et al. Pharmacologic management of neuropathic pain: Evidence-based recommendations. Pain 2007;132:237–51.
19
Finnerup NB, Sindrup SH, Jensen TS. The evidence for pharmacological treatment of neuropathic pain. Pain 2010; 150:573–81.
20
Bednařík J, Ambler Z, Opavský J, et al. Standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Dostupné na: http://www.czech-neuro.cz/att/s/o/9/phpso9CRP.pdf nebo http://www.nrc.cz/files/NPBOL_VO-0-03.pdf
21
Baron R, Mayoral V, Leijon G, et al. Efficacy and safety of 5% lidocaine (lignocaine) medicated plaster in comparison with pregabalin in patients with postherpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy. Clin Drug Invest 2009;29:231–41.
22
Rehm S, Binder A, Baron R. Post-herpetic neuralgia: 5% lidocaine medicated plaster, pregabalin, or a combination of both? A randomized, open, clinical effectiveness study. Curr Med Res Opin 2010;26:1607–19.
23
Backonja M, Wallace MS, Blonsky ER, et al. NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomised, double-blind study. Lancet Neurol 2008;7:1106–12.
24
Laird B, Colvin L, Fallon M. Management of Cancer Pain: Basic principles and neuropathic cancer pain. Eur J Cancer 2008; 44:1078–82.
25
Sláma O, Vorlíček J. Nádorová bolest a možnosti její léčby. Urol List 2007;5:14–20.
26
Vadalouca A, Raptis E, Moka E, et al. Pharmacological treatment of neuropathic cancer pain: A comprehensive review of the current literature. Pain Pract 2011 Jul 29. doi: 10.1111/j.1533-2500.2011.00485.x. [Epub ahead of print]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky