Účinnost infliximabu v terapii revmatoidní artritidy v klinické praxi v České republice

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Simona Skácelová
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.1
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
1 Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU, Brno

Souhrn

Úvod

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující pohybový aparát. Vyskytuje se přibližně u 1 % dospělé populace. Mívá progresivní průběh a vede ke zkrácení života nemocných. Typickými zánětlivými projevy jsou ranní kloubní ztuhlost, otok a bolest kloubů. Chronický zánět synoviální kloubní výstelky vede k trvalému poškození chrupavky, kosti, šlach a ligament. Následně dochází k destrukci postižených kloubů, vzniku deformit a značné funkční disabilitě nemocných. 

Zavedení vysoce účinné biologické terapie s sebou v posledních letech přineslo posun v pohledu na hodnocení klinické aktivity nemoci. Podnítilo zpřísnění kritérií hodnocení účinku léčby a zdůraznilo význam prevence strukturální progrese choroby. K hodnocení klinické aktivity RA používáme stanovení počtu oteklých a bolestivých kloubů, globální hodnocení pacientem i lékařem, měření koncentrací reaktantů akutní fáze (C-reaktivní protein – CRP) a rychlost sedimentace erytrocytů (FW). Těchto údajů využívají tzv. numerické kompozitní indexy hodnocení aktivity RA. Mezi nejčastěji používané kompozitní indexy patří DAS28 (Disease Activity Score, hodnocení 28 kloubů) nebo SDAI (Simplified Disease Activity Index score). Česká revmatologická společnost doporučuje v klinické praxi rutinní užívání indexu DAS28 (tabulka 1).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky