Aktuální možnosti léčby roztroušené sklerózy

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Neurologie
Autoři: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Autoři - působiště: MS Centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: roztroušená skleróza, imunomodulace, interferon-β, glatiramer acetát, natalizumab, fingolimod, progresivní multifokální leukoencefalopatie
Citace: 1 Havrdová E. Roztroušená skleróza. Minimonografie. Česk Slov Neurol Neurochir 2008
71/104:121–32. 2 Polman CH, Reingold SC, Banwell B, et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 Revisions to the McDonald criteria. Ann Neurol 2011
69:292–302. 3 Richert ND, Ostuni JL, Bash CN, et al. Interferon beta-1b and intravenous methylprednisolone promote lesion recovery in multiple sclerosis. Mult Scler 2001
7:49–58. 4 EFNS guideline on treatment of multiple sclerosis relapses: report of an EFNS task force on treatment of multiple sclerosis relapses. Eur J Neurol 2005
12:939–46. 5 Gold R, Wolinsky JS, Amato MP, et al. Evolving expectations around early management of multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord 2010
3:351–67. 6 Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG), Wiendl H, Toyka KV, Rieckmann P, et al. Basic and escalating mmunomodulatory treatments in multiple sclerosis: current therapeutic recommendations. J Neurol 2008
255:1449–63. 7 Polman CH, O'Connor PW, Havrdova E, et al
AFFIRM Investigators. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006
354:899–910. 8 Kappos L, Radue EW, O'Connor P, et al
FREEDOMS Study Group. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010
362:387–401. 9 Kieseier BC, Jeffery DR. Chemotherapeutics in the treatment of multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord 2010
3:277–91. 10 Ellis R, Boggild M. Therapy-related acute leukaemia with mitoxantrone: what is the risk and can we minimise it? Mult Scler 2009
15:505–8. 11 Henze T, Rieckmann P, Toyka KV
Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group of the German Multiple Sclerosis Society. Symptomatic treatment of multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG) of the German Multiple Sclerosis Society. Eur Neurol 2006
56:78–105. 12 Dušánková-Blahová J, Kalinčík T, Doležal T, et al. Cost of multiple sclerosis in Czech Republic: the COMS Study. Mult Scler 2011 Sep 30. [Epub ahead of print]

Souhrn

Roztroušená skleróza je zánětlivý proces centrálního nervového systému s podílem autoimunitních dějů a s důsledky neurodegenerativními, jež vedou k významné ztrátě tkáně bílé i šedé hmoty. Léčebný zásah do zánětlivého děje kortikosteroidy musí být rychlý, v době jeho akutního vzplanutí, nutné je však co nejdříve po stanovení diagnózy také zahájení dlouhodobé imunomodulační léčby. Pokud není z hlediska aktivity nemoci, měřené počtem akutních relapsů za rok, dostatečně účinné podávání základních léků (interferon-β, glatiramer acetát), je nutno co nejdříve léčbu eskalovat. Zlatým standardem je monoklonální protilátka natalizumab. Riziko vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie lze u této léčby v současnosti určit pro jednotlivého pacienta; pro ohrožené pacienty platí doporučení velmi pečlivého monitorování léčby. Také nové léky, především perorální, z nichž fingolimod byl již v EU registrován a v okolních státech se již používá, mají vyšší účinnost než původní interferon-β a glatiramer acetát, které se ovšem vyznačují vysokou bezpečností. V pozdějších stadiích choroby má většina imunomodulačních léků velmi omezenou účinnost a kvalitu života pacienta lze ovlivnit jen dobře vyváženou symptomatickou léčbou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky