Lokální nesteroidní antirevmatika – přehled účinnosti a bezpečnosti

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Nesteroidní antirevmatika patří celosvětově mezi nejpoužívanější léčiva. Jsou základním kamenem v léčbě muskuloskeletální bolesti. Příčiny muskuloskeletálních bolestí jsou buď zánětlivé (zejména různé typy artritid nebo osteoartróza), nebo traumatické (poškození vazů, svalů, kloubní distorze aj.). Nesteroidní antirevmatika jsou velmi účinná, jejich použití je však zatíženo častým výskytem nežádoucích účinků, postihujících zejména gastrointestinální trakt. Perorální nesteroidní antirevmatika jsou při pravidelném užívání spojena s ročním rizikem gastrointestinálního krvácení nebo ulcerace od 2 do 4 procent, které roste se zvyšující se dávkou a v závislosti na rizikových faktorech.1 Riziko spojené se systémovou léčbou nesteroidními antirevmatiky je dále zvyšováno renálními, jaterními nebo kardiovaskulárními nežádoucími účinky,2 a proto je snaha omezit gastrointestinální nežádoucí účinky užitím přípravků s vyšší selektivitou k COX-2, kombinací nesteroidních antirevmatik s inhibitory protonové pumpy či H2 antagonisty nebo přípravků obsahujících jen aktivní optický izomer, např. dexketoprofen.3

Vzhledem k velmi dobré účinnosti jsou nesteroidní antirevmatika léky volby v léčbě muskuloskeletálních bolestí. Lokálně aplikované lékové formy mají tu výhodu, že nedosahují významné plazmatické koncentrace v systémovém oběhu při dostatečných terapeutických koncentracích v místě působení. Při zachované účinnosti tak mají signifikantně nižší výskyt nežádoucích účinků.2

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky