Nákladová efektivita golimumabu v léčbě aktivní psoriatické artritidy

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Psoriatická artritida (PsA) je progresivní chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje klouby a pojivovou tkáň pacientů s psoriázou. Nejčastěji se objevuje u osob ve věku 30–55 let a ve většině případů se rozvíjí přibližně po 10 letech od manifestace psoriázy. Může mít podobu mírné synovitidy, ale také erozivní artropatie provázené ztuhlostí kloubů, bolestí a otokem. 

Vzhledem k současnému postižení kůže a nehtů PsA významně ovlivňuje psychosociální funkce nemocných a snižuje kvalitu života; kromě toho je spojena s disabilitou, sníženou produktivitou, morbiditou a zvýšenou mortalitou. Má též významný ekonomický dopad – v německé studii Huschera a spol. činila průměrná výše přímých nákladů spojených s PsA 3 162 eur/pacient/rok a nepřímé náklady dosahovaly 11 075 eur/pacient/rok; práceschopných bylo pouze 63 % hodnocených pacientů (průměrný věk sledovaných osob byl 49 let).2 

V léčbě PsA se využívají chorobu modifikující látky (DMARD) a biologická léčiva, jejichž výhodou oproti DMARD je mimo jiné rychlejší nástup účinku. Mezi biologika patří také golimumab, první inhibitor TNF-α aplikovaný 1x měsíčně s. c. Klinická účinnost biologik je výrazná, avšak jejich podávání je často považováno za příliš nákladné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky