Nákladová efektivita golimumabu v léčbě aktivní psoriatické artritidy

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Psoriatická artritida (PsA) je progresivní chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje klouby a pojivovou tkáň pacientů s psoriázou. Nejčastěji se objevuje u osob ve věku 30–55 let a ve většině případů se rozvíjí přibližně po 10 letech od manifestace psoriázy. Může mít podobu mírné synovitidy, ale také erozivní artropatie provázené ztuhlostí kloubů, bolestí a otokem. 

Vzhledem k současnému postižení kůže a nehtů PsA významně ovlivňuje psychosociální funkce nemocných a snižuje kvalitu života; kromě toho je spojena s disabilitou, sníženou produktivitou, morbiditou a zvýšenou mortalitou. Má též významný ekonomický dopad – v německé studii Huschera a spol. činila průměrná výše přímých nákladů spojených s PsA 3 162 eur/pacient/rok a nepřímé náklady dosahovaly 11 075 eur/pacient/rok; práceschopných bylo pouze 63 % hodnocených pacientů (průměrný věk sledovaných osob byl 49 let).2 

V léčbě PsA se využívají chorobu modifikující látky (DMARD) a biologická léčiva, jejichž výhodou oproti DMARD je mimo jiné rychlejší nástup účinku. Mezi biologika patří také golimumab, první inhibitor TNF-α aplikovaný 1x měsíčně s. c. Klinická účinnost biologik je výrazná, avšak jejich podávání je často považováno za příliš nákladné.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky