Rychlé zmírnění známek a příznaků revmatoidní artritidy po léčbě certolizumab pegolem je prediktivní z hlediska dlouhodobých výsledků

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

U mnoha pacientů s revmatoidní artritidou (RA) dochází k rychlé progresi onemocnění. Perzistentní vysoká aktivita choroby vede k disabilitě, rozvoji komorbidit a předčasnému úmrtí. Na základě výsledků klinických studií se ukazuje, že navození rychlé a setrvalé kontroly projevů RA může vést ke zlepšení dlouhodobých výsledků. Tyto studie tak svědčí pro důležitost pečlivého monitorování aktivity onemocnění a rychlého léčebného zásahu, pomocí něhož je možné dosáhnout dlouhodobého zmírnění aktivity onemocnění a předcházet vzniku strukturálního poškození a ztrátě funkce. 

Z tohoto hlediska jsou přínosné zejména inhibitory TNF-α, jejichž aplikace je prokazatelně spojena s rychlým zmírněním známek a příznaků RA, zlepšením kvality života a inhibicí strukturálního poškození. Jednou z těchto látek je také certolizumab pegol, který lze podávat v monoterapii, či v kombinaci s methotrexátem. 

Cíl studie

Cílem této studie bylo posoudit význam včasnosti nástupu léčebné odpovědi při aplikaci certolizumabu v kombinaci s methotrexátem z hlediska dlouhodobých klinických i radiologických výsledků u pacientů s rozvinutou RA.

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky