Využití dotazníku WOQ-9 k detekci nemotorických symptomů wearing-off u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Úvod

Udává se, že u 50–80 % pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) se během 5–10 let léčby levodopou vyvinou symptomy wearing-off; recentní publikace dokládají vznik motorických fluktuací u 38–50 % nemocných dokonce již během dvou let této terapie.

Odhalit nemotorické příznaky wearing-off při běžné návštěvě lékaře nemusí být zcela snadné. Na základě výsledků klinických studií se však zdá, že pomocí dotazníku WOQ-9 (9-symptom Wearing-off Questionnaire 9) je lze detekovat častěji než při pouhém klinickém hodnocení nebo při použití podstupnice UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) pro komplikace PN. Ve studii Stacyho a spol. byla senzitivita tohoto dotazníku 96,2 % a specificita 40,9 %.2 Soudí se, že časnější rozeznání symptomů wearing-off – např. s využitím uvedeného dotazníku WOQ-9 – umožní lékařům včasnou úpravu léčebného režimu vedoucí k udržení optimální kontroly symptomů nemoci v průběhu celého dne a tím ke zlepšení kvality života pacientů. 

Cíl studie

Cílem studie EWO (Epidemiology of Wearing-Off symptoms among the population of PN patients on L-DOPA) bylo posoudit výskyt projevů wearing-off (za pomoci dotazníku WOQ-9 a hodnocení neurologů) u pacientů s PN v České republice léčených levodopou.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky