Agomelatin ve srovnání s escitalopramem v léčbě depresivní poruchy – randomizovaná dvojitě zaslepená dlouhodobá studie

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Úvod

Agomelatin je nové antidepresivum, agonista melatoninergních receptorů MT1 a MT2 a antagonista serotoninergních receptorů 5-HT2C, u kterého byla prokázána účinnost v léčbě depresivní poruchy (MDD – major depressive disorder). Toto antidepresivum bylo úspěšně srovnáváno s placebem, SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) i SNRI (selective serotonin/norepinephrine inhibitors) v léčbě depresivní poruchy. Mezi jeho hlavní přednosti patří rychlý nástup účinku a velmi dobrá snášenlivost.

Cíl studie

Cílem této studie bylo porovnat účinnost agomelatinu a escitalopramu z hlediska zmírnění symptomů deprese a ovlivnění kvality spánku u pacientů s těžkou depresí.

Komentář ke studii

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky