Dlouhodobá bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

Léčiva s mechanismem účinku založeným na potlačení působení tumor nekrotizujícího faktoru-α (anti-TNF-α) jsou vysoce účinná a současně i poměrně dobře snášená nejen u nemocných s revmatoidní artritidou (RA).

Etanercept se oproti ostatním v současnosti běžně užívaným zástupcům této skupiny biologických léčiv liší tím, že to není monoklonální protilátka, ale plně humánní fúzní protein sloužící jako solubilní receptor pro TNF-α. Ve studiích u nemocných s RA byla dostatečně prokázána jeho účinnost ve smyslu snížení aktivity onemocnění i zpomalení rentgenové progrese, a to jak v kombinaci s methotrexátem, tak v monoterapii. 

Často diskutovanou otázkou v souvislosti s užíváním anti-TNF léčiv je i nadále incidence infekčních onemocnění, včetně oportunních infekcí, výskyt malignit, zejména hematologických, ovlivnění mortality a tvorba neutralizačních protilátek.

Cíl studie

Cílem prezentované studie bylo zhodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti etanerceptu u nemocných s RA, kteří nebyli současně léčeni chorobu modifikujícími léčivy (DMARD – disease-modifying antirheumatic drugs).

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky