Nepřímé porovnání etanerceptu, infliximabu a adalimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou (mixed treatment comparison)

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé kloubní onemocnění asociované s psoriázou. Cílem léčby PsA je zastavení či zpomalení progrese a navození klinické remise, přičemž ve farmakoterapii jsou v současné době využívány chorobu modifikující léky (DMARD) a u pacientů s nesnášenlivostí DMARD (např. methotrexát) či nedostatečnou odpovědí na tuto léčbu se podávají biologické látky. Z inhibitorů TNF-α jsou nejčastěji předepisovány adalimumab (rekombinantní humánní monoklonální protilátka proti TNF-α typu IgG1), etanercept (plně humánní solubilní dimerický fúzní protein tvořený extracelulární doménou receptoru pro TNF-α navázanou na Fc fragment IgG1) a infliximab (chimérická monoklonální protilátka proti TNF-α typu IgG1). 

U pacientů s PsA dosud nebyla provedena žádná randomizovaná kontrolovaná studie, která by přímo (tzv. head-to-head) porovnávala účinnost jednotlivých používaných biologických látek – za tímto účelem bylo tedy provedeno alespoň nepřímé srovnání (tzv. mixed treatment comparison), tj. porovnání výsledků léčby jednotlivými přípravky oproti placebu.

Cíl studie

Cílem této studie bylo nepřímo porovnat výsledky léčby adalimumabem, etanerceptem a infliximabem s ohledem na dosahování léčebné odpovědi podle kritérií ACR (American College of Rheumatology) u pacientů s PsA a nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD. K vyhodnocení byla využita data ze stěžejních studií jednotlivých přípravků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky