Methylphenidát s modifikovaným uvolňováním u ADHD

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Deficit pozornosti spojený s hyperaktivitou má nepochybně výrazný dopad na kvalitu života nejen samotných nemocných, ale i jejich rodin. V tříměsíční otevřené klinické studii OBSEER byla recentně hodnocena účinnost a snášenlivost methylphenidátu s modifikovaným uvolňováním umožňujícím užívání 1x denně v běžné klinické praxi u dětí a adolescentů ve věku 6–17 let (n = 822). Kvalita života společně se spokojeností s léčbou se významně zlepšily jak u dětí, tak u jejich rodičů. Velikost účinku měřená celkovým skóre KINDL tak byla 0,67 (rodiče), 0,52 (děti) a 0,51 (adolescenti) – p < 0,001 ve všech případech. Zlepšení bylo možné pozorovat i ve všech podškálách skóre KINDL. Vyšší byla též adherence k léčbě, zejména ve srovnání s předchozím užíváním methylphenidátu s okamžitým uvolňováním. Přibližně 3 % nemocných ukončila studii předčasně pro nežádoucí účinky

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky