Kardiovaskulární účinky léčby ADHD

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

V léčbě ADHD jsou běžně využívána stimulancia účinkující jako nepřímo působící sympatomimetické látky. Dosud však nebylo hlouběji zkoumáno, zda – případně do jaké míry – může jejich dlouhodobé užívání vyvolat změny krevního tlaku nebo srdeční frekvence. Do analýzy bylo zapojeno 579 dětí ve věku 7–9 let, které byly po randomizaci následně 14 měsíců léčeny standardními postupy. Nepodařilo se prokázat významný vztah mezi léčbou a hodnotami systolického ani diastolického krevního tlaku. U dětí užívajících stimulancia však byla na konci studie zjištěna vyšší srdeční frekvence: samotná farmakoterapie 84,2 ± 12,4 tepů/min a farmakoterapie s behaviorální léčbou 84,6 ± 12,2 tepů/min vs. 79,1 ± 12 tepů/min při behaviorální léčbě samotné či 78,9 ± 12,9 tepů/min při běžné léčbě v komunitě. Po vysazení léčby adrenergní účinky medikace pozvolna odezněly.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky