Olanzapin plus fluoxetin v léčbě bipolární poruchy

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Podávání antidepresiv u bipolární afektivní poruchy je stále často diskutovaným tématem. Doposud ve velkých kontrolovaných studiích prokázaly svoji účinnost pouze quetiapin v monoterapii a kombinace olanzapin + fluoxetin. Právě účinnosti této kombinace je věnován článek v renomovaném časopise Expert Opinion on Pharmacotherapy. Jeho autor na základě výsledků osmitýdenních studií konstatuje, že hodnota NNT (number needed to treat) pro dosažení odpovědi oproti placebu činí 4 (95% CI: 3–8), v případě remise pak 5 (95% CI: 3–8). K nejvýznamnějším nežádoucím účinkům se řadí přírůstek hmotnosti (NNH [number needed to harm] = 7; 95% CI: 5–16) a průjem (NNH = 9; 95% CI: 5–30). Ve srovnání s lamotriginem je tato kombinace provázena výraznějším zlepšením v depresivní i manické složce, ovšem za cenu vyššího výskytu uvedených nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky