Valproát či atypická antipsychotika a ovlivnění kostní denzity u žen s bipolární poruchou

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V recentní klinické studii byl sledován vliv valproátu v kombinaci s nízkou dávkou atypických antipsychotik na kostní denzitu (BMD) u premenopauzálních žen s bipolární afektivní poruchou (n = 19), které tuto léčbu užívaly nejméně po dobu dvou let. Hodnota BMD byla měřena pomocí běžného denzitometrického vyšetření (DXA) v oblasti kyčle a bederní páteře. U devíti žen byla zjištěna osteopenie či osteoporóza. Hodnota T-skóre pro ženy s patologickým nálezem na DXA činila –1,988. Výraznější pokles BMD byl zjištěn v oblasti proximálního femuru. U žen s abnormálním nálezem byla oproti ostatním ženám současně zjištěna vyšší koncentrace fosforu (p = 0,008), a naopak nižší koncentrace testosteronu (p = 0,03).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky