Atypická antipsychotika: ovlivnění hospitalizace u bipolární poruchy

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Atypická antipsychotika jsou dnes s výhodou využívána nejen v léčbě schizofrenie či schizoafektivních poruch, ale své uplatnění nacházejí rovněž např. u bipolární afektivní poruchy. V rámci retrospektivní analýzy provedené v USA u nemocných ve věku 18–64 let byl zjišťován vztah mezi jejich užíváním a dobou do hospitalizace, respektive její cenou. Doba do hospitalizace u sledovaných antipsychotik byla následující: aripiprazol (n = 2 553) 85 dní; olanzapin (n = 4 702) 81 dní; quetiapin (n = 9 327) 97 dní; risperidon (n = 4 377) 85 dní; ziprasidon (n = 1 520) 82 dní. Signifikantního rozdílu bylo dosaženo mezi aripiprazolem a ostatními antipsychotiky s výjimkou risperidonu: vs. olanzapin (HR: 1,52; p < 0,001), quetiapin (HR: 1,40; p < 0,001), ziprasidon (HR: 1,33; p = 0,032), risperidon (HR: 1,18; p = 0,13). S tímto korelovaly i nižší náklady spojené s hospitalizací, ovšem signifikantní rozdíl byl zaznamenán pouze ve srovnání s quetiapinem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky